Hyra stuga/semesterhus - Inkoo

Inkoo.vaakuna.svg

Ingå kommunalhus.

Ingå (finska: Inkoo) är en kommun i landskapet Nyland i Finland. Kommunen har cirka &&&&&&&&&&&05553.&&&&&05 553 invånare och en total areal på &&&&&&&&&&&&0954.&20000954,02 km². På sommaren växer invånarantalet i kommunen betydligt, då sommargästerna kommer till sina fritidsstugor. Flera kända finländska personer har sina sommarstugor här.

Centralorten i kommunen är Ingå kyrkby och övriga nämnvärda orter inom kommunen är Degerby, Täkter, Solberg, Fagervik och Barösund. Kommunen gränsar i söder till Finska viken, i väster till Raseborgs stad, i norr till Lojo stad och i öster till Sjundeå kommun samt i sydost på Porkalafjärden till Kyrkslätts kommun. Den egna skärgården i söder är vidsträckt. Genom själva tätorten Ingå flyter Ingå å.

Ingå är en tvåspråkig kommun med svenska som majoritetsspråk (ca 55 %) och finska som minoritetsspråk (ca 42 %). År 1960 var nästan 90 % av kommunens befolkning svenskspråkiga.

[Från wikipedia]

Större orter och regioner i närheten:

Orter och platser i närheten: