Hyra stuga/semesterhus - Svedje

Svedjebruk innebär att ett skogsområde bränns för att tillfälligt användas för sädesodling och bete som ett led i växelbruk.

Träden fälls och avbränns tillsammans med ris, torv och mossa, varefter askan sprids för att tjäna som gödselmedel och markytan får en grundbearbetning (tidigare med hjälp av gaffelplog och risharv). Den så kallade brändan besås vanligen med råg och får gräsbinda sig, med eller utan insådd av höfrö. Svedjelandet används sedan några år till betesmark och får så småningom åter växa igen till skog.

Skogens ökade värde innebar att svedjebruket med tiden så gott som fullständigt upphörde i Sverige. Denna skogsbruksmetod har dock i viss utsträckning återupptagits de senaste 20 åren i syfte att främja biologisk mångfald.

Ett förhållandevis omfattande svedjebruk introducerades i huvudsak av svedjefinnarna (skogsfinnar) på 1600-talet, även om svenska bönder också svedjade vissa marker redan innan, men med något olika metoder.

Nackdelen med svedjebruk är att när näringen tar slut inom några års odling, måste odlarna flytta till ett annat område och börja om på nytt, eftersom det inte finns träd kvar att hugga ner. Först inom 25 år kan man hugga ner och bränna träden igen. Svedjebruket kräver därför ett stort område och kan inte försörja så många människor, högst 10 människor per kvadratkilometer.

I svedjebruksområden med ökande befolkning hinner buskar och träd inte växa upp förrän svedjebrukarna återvänder för att bränna och odla. Då uppstår skador på marken och på de naturliga växtligheterna. Ökenspridning kan där orsaka stora miljöeffekter.

[Från wikipedia]

Orter och platser i närheten:

Intressepunkter i närheten: