Hyra stuga/semesterhus - Köklot

Läge i Finland

Köklot (köcklot), ö i Kvevlax i Korsholms kommun Österbotten (på finska: Kaukaluoto)

Köklot är en by i Korsholms kommun, Finland som är belägen i skärgården utanför Vasa. Invånarantalet till ca 70 personer. Därtill bor ca 20 personer i sina sommarstugor året runt. Ön Köklot är 13,91 kvadratkilometer och dess största längd är 7,5 kilometer i nord-sydlig riktning och dess bredd omkring 2 km.

Köklot var ursprungligen ett tillhåll för fiskare och jägare. Efterhand började man även använda öarna för bete under sommarmånaderna. Den fasta bosättningen tros ha anlänt på 1600-talet.

[Från wikipedia]