Hyra stuga/semesterhus - Seinäjärvi

Läge i Finland

Seinäjärvi är en sjö i Finland. Den ligger i kommunerna Virdois och Alavo i landskapen Birkaland och Södra Österbotten, i den sydvästra delen av landet, 260 km norr om huvudstaden Helsingfors. Seinäjärvi ligger 139,5 meter över havet. Den är 4,2 meter djup. Arean är 8,63 kvadratkilometer och strandlinjen är 42,71 kilometer lång. Sjön ingår i Kyro älvs huvudavrinningsområde. I omgivningarna runt Seinäjärvi växer huvudsakligen gles och ofta lågvuxen subarktisk skog. Den sträcker sig 5,6 kilometer i nord-sydlig riktning, och 3,6 kilometer i öst-västlig riktning.

I övrigt finns följande i Seinäjärvi:

  • Varsakallio (en ö)
  • Talassaari (en ö)
  • Pölkkykari (en ö)
  • Selkäkari (en ö)
  • Likokallio (en ö)
  • Virstansaari (en ö)
  • Vääräsaari (en ö)
  • Halkosaari (en ö)
  • Kalliosaari (en ö)
  • Paattansaari (en ö)

I övrigt finns följande vid Seinäjärvi: