Hyra stuga/semesterhus - Maaninka

Maaninka kyrka och klockstapel

Maaninka (finska: Maaninka), är dels en tätort i Kuopio stad (kommun), dels en före detta kommun i landskapet Norra Savolax i Finland. Vid årsskiftet 2014/2015 slogs Maaninka kommun samman med Kuopio stad. Maaninka församling uppgick vid samma tidpunkt med Kallaveden seurakunta (Kallavesi församling) . Maaninka existerade som en självständig kommun i etthundrafyrtiotre års tid, mellan åren 1872 och 2015. Ortens svenskspråkiga namnform Maninga är enligt Finlands officiella språkmyndighet numera föråldrad. Det är dock inte länge sedan som den svenska namnformen var fortfarande officiell, och förordades att användas.

Maaninka före detta kommuns siste sittande kommundirektör var Timo Kiviluoma.

Folkmängden i Maaninka före detta kommun uppgick den 30 november 2014 till 3 747 invånare, och totala arealen utgjordes den 1 januari 2010 av 575,15 km², varav 466,69 km² var land.

Efter kommunsamgången med Kuopio stad har inga statistiska uppgifter om Maaninka tätort ännu hunnit redovisas (2015-01-10).

Maaninka före detta kommuns språkliga status var enspråkig finsk, och den nya storkommunen Kuopios språkliga status är likaså enspråkig finsk.

[Från wikipedia]

Större orter och regioner i närheten:

Intressepunkter i närheten: