Fiske i Öresjö

Öresjö, belägen i kommunerna Trollhättan, Lilla Edet och Vänersborg, är en 1093 ha (ca 11km²) stor oligotrof sjö med ett största djup på 33 meter.

Trots att sjön ligger i ett försurningsdrabbat område är vattenkvaliten god med ett pH kring 7,0. Sjön är reglerad med en skillnad på 1m mellan dämnings- och sänkningsgräns. Öresjö ingår i Bäveåns avrinningsområde, vilket är ett skyddsområde för vattenförsörjningen av Uddevalla (Köperödssjöarnas vattenskyddsområde).

Sjöns östliga gren domineras av fritidsbebyggelse. Omgivningarna i övriga delar präglas främst av barrskog och klipp- och moränstränder. I sjöns centrala delar finns flera både större och mindre öar samt skär. Djupet har stor variation med allt från 20-30 m i de centrala delarna till grunda partier i småvikar framför allt i sydväst och norr.

Öresjö har ett stabilt bestånd av främst abborre och gädda. Vid provfiske år 2005 fångades 9 fiskarter och det konstaterades att reproduktionen var relativt god.

Fiske sker enklast från båt. Bortsett från området runt badplatserna i den östra delen så är övriga delar relativt svårtillgängliga för fiske från land.

Öresjö är unik med avseende på att en så stor sjö och så långt söderut, hyser ett bra bestånd av flodkräfta samt att sjön inte drabbats av kräftpest. Flodkräftan är sedan 2010 klassad som akut hotad i den nationella rödlistan för hotade djurarter. Länsstyrelsen har 2015-06-11 beslutat att Öresjö ska utgöra skyddsområde för flodkräfta.
Båtar
Med hänsyn till risken för spridning av kräftpest ska stor försiktighet iakttas innan båtar får sjösättas. Båtar, kanoter mm som använts i andra vatten de senaste två veckorna måste desinfekteras innan sjösättning. Eftersom sjön dessutom ingår i ett vattenskyddsområde gäller förbud mot tvåtaktsmotorer som inte uppfyller nya utsläppskrav.

Ramp för sjösättning finns i Munkeboviken vid sjöns östra gren.

Fiskekort kan köpas hos Coop Konsum Strömslund, Albertsvägen 77 Trollhättan eller Turistbyrån Drottningtorget Trollhättan

För mer information och köp av fiskekort i detta område klicka på denna länk för att komma till iFiske.

Nedan ser ni kriterier på hur vi listat våra stugor med fiskekoncept. Passa på att hyra en fiskestuga.

Vanligtvis har stugor som är Fiskehus (båda typer) en båt inklusive, i annat fall är det möjligt att hyra. På huspresentationen för varje fiskestuga finner du information om vilken typ av båt som tillhör huset.

Viktig information om båtar:
På grund av vattentemperaturen, är båtarna endast tillgängliga under perioden maj till september. Det kan finnas möjlighet att nyttja båten mellan september och maj men då MÅSTE du kontakta oss först så att vi kan kontrollera med husägaren. Dåligt väder och starka vindar kan innebära att det inte är säkert att använda båten. Återbetalning pga. detta är inte möjligt.

Fiskehus:
Max. 300 m från vatten
Stugor har en frys om minst 30 liter

Fiskehus+:
Max. 300 m från vatten
Stugorna har vanligtvis en båt
Frys med en kapacitet om minst 60 liter (sjöar/floder 30 liter)
Stugorna har vanligtvis utrymme för fiskrensning och utrustning

Produkter

  • Dygnskort - 60 SEK
  • Veckokort - 150 SEK
  • Årskort - 300 SEK
  • Dygnskort - 70 SEK
  • Veckokort - 170 SEK
  • Årskort - 350 SEK

  •