Fiske i Storsjöns FVOF

Fiske och fiskarter

Fiskbeståndet utgörs till största delen gädda och abborre. I Storsjön och Lövsjön finns därtill enstaka exemplar av tidigare inplanterad gös, harr och öring, men det fiske som rekommenderas är efter abborre och gädda.

Fiskekort

Fiskekortspriser

50 kr för dagkort/person,

200 kr årskort/familj

Fiskerättsbevis kostar 25 kr (Fiskerättsägare)

Gratis om DU är under 16 år och i målsmans närvaro och målsman har giltigt fiskekort.

Fiskekorten berättigar enbart till fiske med ett handredskap fört från land eller båt. Dagkortet är giltigt ett dygn och årskortet gäller ett år från inköpsdagen. Fiskekortet skall alltid medföras vid fiske.

Fiskekortsförsäljning

Mats Björklund
Tel: 070-6672020. (Swish)

Du kan även köpa fiskekort via Fiskevårdsområdesföreningens bankkonto Swedbank 84202-9949017868.

eller swisch till kassören (Obs skicka sms med namn och adress för vilken fiskekortet avser)

Skicka ett mejl till mats.g.bjorklund@gmail.com med uppgifter vart kortet ska skickas dvs avsändare och adress.

Fiskeregler

Du får fiska med sportfiskeredskap fört från hand. Fiske får ske från land, båt samt is vintertid. Vid fångst av gäddor gäller ”catch and release” dvs. alla gäddor ska släpps tillbaka.

– Nätfiske förbjudet!
– Kräft- och ålfiske förbjudet!

Fiskekortet skall medföras vid fiske.

Tillsyn och kontroll sker av fisketillsynsmän och fiskerättsägare.

OBS: Vid överträdelse mot fiskevårdsområdesföreningens regler kan en kontrollavgift utkrävas enligt lag (1981:533) om fiskevårdsområde.

Båtar och båtuthyrning

Flytt av båtar mellan sjöarna undanbes i största möjliga mån pgs av spridning av kräftpesten- respektera!

Isättning av båt kan i undatagsfall ske vid de gamla travstallarna i Fantskog.

Övrig service och aktiviteter i närområdet

Storsjö Camping & Trädgård
Tel: 0613 - 320 88 eller 070-3060590

Kontaktperson

FVOF saknar för tillfälligt styrelse

Vice Ordförande

Patrik Bergström

Kassör

Mats Björklund

Sekreterare

Patrik Bergström

Aktuellt

Bålagstävling med två spön (trolling) hålls 2:a helgen i juli. INSTÄ;LLT

Lördagen den ?? juli-2022 16:00 Start: Storsjöbadet

För mer information och köp av fiskekort i detta område klicka på denna länk för att komma till iFiske.

Nedan ser ni kriterier på hur vi listat våra stugor med fiskekoncept. Passa på att hyra en fiskestuga.

Vanligtvis har stugor som är Fiskehus (båda typer) en båt inklusive, i annat fall är det möjligt att hyra. På huspresentationen för varje fiskestuga finner du information om vilken typ av båt som tillhör huset.

Viktig information om båtar:
På grund av vattentemperaturen, är båtarna endast tillgängliga under perioden maj till september. Det kan finnas möjlighet att nyttja båten mellan september och maj men då MÅSTE du kontakta oss först så att vi kan kontrollera med husägaren. Dåligt väder och starka vindar kan innebära att det inte är säkert att använda båten. Återbetalning pga. detta är inte möjligt.

Fiskehus:
Max. 300 m från vatten
Stugor har en frys om minst 30 liter

Fiskehus+:
Max. 300 m från vatten
Stugorna har vanligtvis en båt
Frys med en kapacitet om minst 60 liter (sjöar/floder 30 liter)
Stugorna har vanligtvis utrymme för fiskrensning och utrustning