Fiske i Mevattnet, Lövsjön, Rissjön m fl vatten

De flesta vatten ligger lätt tillgängligt vid väg vägen mot Borgafjäll. Båt får användas i sjöarna Väster-Rissjön, Mellan-Rissjön, Lövsjön samt Mevattnet. För att nå Mellan-Rissjön så tar man av till höger i byn Risbäck.

Området erbjuder ett intressant fiske där laxartad fisk förekommer i de flesta vatten. Fisket utgörs av ett varierat fjällnära fiske där större sjöar, tjärnar och strömmande vatten ingår. Röding och öring är de arter som är mest intressanta men det förekommer även abborre, lake och sik inom området.

Området är trevligt både sommar som vinter med ett varierat och trevligt fiskeutbud. Lövsjön är ett trevligt pimpelvatten som ligger nära Borgavägen. Medelvikten på rödingen är inte så hög men den finns i stor mängd. I Lövsjön finns även öring, sik och abborre att fiska efter. Nedströms Lövsjön ligger Mevattnet som också är ett trevligt pimpelvatten där medelstorleken på fisken är större. Dock är sjön mer svårfiskad. Västerrissjön är en vacker sjö med öring och abborre som dominerande fiskar. Sjön fiskas bäst under sommaren med spinnspö eller flugspö. Mellanrissjön som ligger nedströms Västerrisssjön är en relativt djup sjö där rödingen trivs. Korpån mellan Lövsjön och Mevattnet är en fin öringsträcka, så där kan man stundtals fånga riktigt fin öring. Där ån rinner ut i Mevattnet står det ofta fin sik.

För mer information och köp av fiskekort i detta område klicka på denna länk för att komma till iFiske.

Nedan ser ni kriterier på hur vi listat våra stugor med fiskekoncept. Passa på att hyra en fiskestuga.

Vanligtvis har stugor som är Fiskehus (båda typer) en båt inklusive, i annat fall är det möjligt att hyra. På huspresentationen för varje fiskestuga finner du information om vilken typ av båt som tillhör huset.

Viktig information om båtar:
På grund av vattentemperaturen, är båtarna endast tillgängliga under perioden maj till september. Det kan finnas möjlighet att nyttja båten mellan september och maj men då MÅSTE du kontakta oss först så att vi kan kontrollera med husägaren. Dåligt väder och starka vindar kan innebära att det inte är säkert att använda båten. Återbetalning pga. detta är inte möjligt.

Fiskehus:
Max. 300 m från vatten
Stugor har en frys om minst 30 liter

Fiskehus+:
Max. 300 m från vatten
Stugorna har vanligtvis en båt
Frys med en kapacitet om minst 60 liter (sjöar/floder 30 liter)
Stugorna har vanligtvis utrymme för fiskrensning och utrustning

Produkter

  • Dygnskort - 80 SEK
  • 3-dygnskort - 200 SEK
  • Veckokort - 400 SEK
  • Årskort - 600 SEK
  • Tillägg Familj - 300 SEK

  •