Fiske i Fagerhultasjön, Vrången m fl sjöar

Följande vatten finns inom fiskevårdsområdet:
Fagerhultasjön, Vrången, Försjön och Brändegöl.
Sjöarna är långsmala näringsfattiga skogssjöar med ett största djup av 12,5 meter. Stränderna är mestadels steniga med glesa vassar vilket försvårar fiske från land. Sjöarna omges i huvudsak av skogs och myrmarker. Sjöarna har relativt klart vatten med låg grad av mänsklig belastning avseende närsalter, miljögifter, grumlande ämnen, humus och försurande ämnen. Sjöarna har häckande sjöfågel.

Förekommande fiskarter är sik, sutare, mört, gädda och abborre.

För mer information och köp av fiskekort i detta område klicka på denna länk för att komma till iFiske.

Nedan ser ni kriterier på hur vi listat våra stugor med fiskekoncept. Passa på att hyra en fiskestuga.

Vanligtvis har stugor som är Fiskehus (båda typer) en båt inklusive, i annat fall är det möjligt att hyra. På huspresentationen för varje fiskestuga finner du information om vilken typ av båt som tillhör huset.

Viktig information om båtar:
På grund av vattentemperaturen, är båtarna endast tillgängliga under perioden maj till september. Det kan finnas möjlighet att nyttja båten mellan september och maj men då MÅSTE du kontakta oss först så att vi kan kontrollera med husägaren. Dåligt väder och starka vindar kan innebära att det inte är säkert att använda båten. Återbetalning pga. detta är inte möjligt.

Fiskehus:
Max. 300 m från vatten
Stugor har en frys om minst 30 liter

Fiskehus+:
Max. 300 m från vatten
Stugorna har vanligtvis en båt
Frys med en kapacitet om minst 60 liter (sjöar/floder 30 liter)
Stugorna har vanligtvis utrymme för fiskrensning och utrustning

Produkter

  • Dagkort - 75 SEK
  • Veckokort - 150 SEK
  • Årskort - 450 SEK

  •