Fiske i Åreälvens Nedre kortfiskeområde

Åreälvens Nedre kortfiskeområde är ett samarbete mellan Helgesjöns FVOF, Litens Västra FVOF och Undersåkersälvens FVOF. Kortfiskeområdet erbjuder ett gemensamt sportfiskekort (separata kort för varje enskilt fiskeområde kan fortfarande köpas). Kortfiskeområdet ligger centralt i Åre kommun, naturskönt och lättillgängligt.

Åreälven tillhör Natura 2000-område och är skyddat från vattenkraftsutbyggnad, området kring Ristafallet är klassat som naturreservat.

I sjöarna Helgesjön och Liten förekommer sik, harr, gädda, abborre, öring och kanadaröding.

Fisket i sjöarna bedrivs mestadels från båt, men vintertid från isen. Åreälven ca 15 km strömmande vatten med utlopp i sjön Liten.

Spinn och flugfiske från land efter harr och öring upp till det 14 m höga Ristafallet. Uppströms fallet finns enbart naturligt bestånd av öring. Fisket kan här bedrivas från land, men även från båt i de lugna selen. Tillgången på fisk är hög i våra vatten.
Helgesjöns FVOF
Helgesjön ligger strax norr om Undersåker. Sjön bjuder på ett varierande fiske efter gädda, abborre, sik, harr, öring och canadaröding.
Litens Västra FVOF
Sjön Liten som ligger mellan Järpen och Mörsil bjuder på ett varierande fiske i Åreälvens flodfåra. Sjön har flera in och ut lopp och en mängs små öar.
Undersåkersälvens FVOF
Ligger mellan Åresjön och Liten och är ett kraftigt strömmande vatten med ett flertal forsar.

För mer information och köp av fiskekort i detta område klicka på denna länk för att komma till iFiske.

Nedan ser ni kriterier på hur vi listat våra stugor med fiskekoncept. Passa på att hyra en fiskestuga.

Vanligtvis har stugor som är Fiskehus (båda typer) en båt inklusive, i annat fall är det möjligt att hyra. På huspresentationen för varje fiskestuga finner du information om vilken typ av båt som tillhör huset.

Viktig information om båtar:
På grund av vattentemperaturen, är båtarna endast tillgängliga under perioden maj till september. Det kan finnas möjlighet att nyttja båten mellan september och maj men då MÅSTE du kontakta oss först så att vi kan kontrollera med husägaren. Dåligt väder och starka vindar kan innebära att det inte är säkert att använda båten. Återbetalning pga. detta är inte möjligt.

Fiskehus:
Max. 300 m från vatten
Stugor har en frys om minst 30 liter

Fiskehus+:
Max. 300 m från vatten
Stugorna har vanligtvis en båt
Frys med en kapacitet om minst 60 liter (sjöar/floder 30 liter)
Stugorna har vanligtvis utrymme för fiskrensning och utrustning

Produkter

  • Dygnskort - 100 SEK
  • 3-dygnskort - 260 SEK
  • Veckokort - 500 SEK
  • Årskort - 800 SEK

  •