Fiske i Holjeån

Området omfattar Holjeån från tillflödena strax norr om Olofström till Ivösjön i söder samt Lillån från Blistorpssjön - en sträcka på totalt ca 25 km.

Vattenflödena är reglerade från sjön Immeln vilket innebär att vid torrperioder och på sommaren kan det tidvis vara låga flöden.

Vid Östafors och vid Forsagården strax norr om Näsum finns de största forsarna. Området från Östafors och söderut är Natura 2000-område med vissa sällsynta växt- och djurarter. Därför sker ingen trädröjning eller annan påverkan på naturen för att underlätta fisket. Jordbruk bedrivs längs med ån vilket också innebär att man måste vara aktsam vad gäller påverkan på natur och grödor. Undvik nedskräpning!

För mer information och köp av fiskekort i detta område klicka på denna länk för att komma till iFiske.

Nedan ser ni kriterier på hur vi listat våra stugor med fiskekoncept. Passa på att hyra en fiskestuga.

Vanligtvis har stugor som är Fiskehus (båda typer) en båt inklusive, i annat fall är det möjligt att hyra. På huspresentationen för varje fiskestuga finner du information om vilken typ av båt som tillhör huset.

Viktig information om båtar:
På grund av vattentemperaturen, är båtarna endast tillgängliga under perioden maj till september. Det kan finnas möjlighet att nyttja båten mellan september och maj men då MÅSTE du kontakta oss först så att vi kan kontrollera med husägaren. Dåligt väder och starka vindar kan innebära att det inte är säkert att använda båten. Återbetalning pga. detta är inte möjligt.

Fiskehus:
Max. 300 m från vatten
Stugor har en frys om minst 30 liter

Fiskehus+:
Max. 300 m från vatten
Stugorna har vanligtvis en båt
Frys med en kapacitet om minst 60 liter (sjöar/floder 30 liter)
Stugorna har vanligtvis utrymme för fiskrensning och utrustning

Produkter

  • Dagkort - Senior - 100 SEK
  • Dagkort - Junior - 50 SEK
  • Säsongskort - Senior/Junior - 500 SEK
  • Säsongskort - Fiskerättsägare - 100 SEK

  •