Feriehus og hytter i Stockholms skjergard - Sverige

Stockholms skjergard er den største skjergarden i Sverige og ein av dei største i Austersjøen, for ikkje å sei verda. Han strekkjer seg frå Stockholm og kring 60 km ut i Austersjøen.
Drygt 24 000 øyar, holmar og skjer ligg utanfor kysten av Uppland og Södermanlands, frå Björkö-Arholma i nord til Öja-Landsort i sør. År 1719 hadde heile Stockholms skjergard ein folkesetnad på 2 800 personar. Frå å ha vore heimstad for fiskarar, har Stockholms skjergard i stadig større grad vorte feriestad for velståande stockholmarar. Fast folkesetnad finst på mange av øyane, særleg Vaxholm og andre større øyar.
På Resarö i Stockholms skjergard ligg landsbyen Ytterby, der den kjende Ytterby gruve ligg. I minerala derfrå oppdaga svenske forskarar inkje mindre enn sju nye grunnstoff som til då var heilt ukjende. Av desse er fire kalla opp etter landsbyen Ytterby: erbium, terbium, yttrium og ytterbium. Landhevinga i Stockholms skjergard er kring 5 mm per. år.
Stugor.biz erbjuder feriehus og hyter i Stockholms skjergard - Sverige