Feriehus og hytter i Särna - Dalarna

Särna er ein tettstad i Älvdalens kommun lengst nord i Dalarna, ved Österdalälven, nær norskegrensa. Staden hadde i 2006 ifylgje SCB 768 innbyggjarar. Hovudnæringa er turisme. Gjennom Särna går riksväg 70 og Länsväg 311. Feriehus og hytter i Särna - Dalarna.

Särna låg før under Noreg, men blei i 1644 okkupert av 200 svenske bønder leidde av presten Daniel Buskovius, og sidan låg bygda under Sverige saman med grannebygda IdreDanmark–Noreg godtok offisielt denne overgangen fyrst ved grenseoppgangen i 1751, men slik at vestdelen av ålmenningen til dei to bygdene fall til Noreg; den høyrer i dag Engerdal til. Like nordvest for Särna ligg Njupeskär, den høgaste fossen i Sverige.

Feriehus og hytter i Särna - Dalarna

Dalarna:    Borlänge     Dalarna     Grövelsjön     Idre     Orsa     Särna     Älvdalen